Účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva

 už od 0,60 € za účtovnú položku.
grade

Sme špecialisti na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. V prípade potreby vieme pomôcť aj so spracovaním jednoduchého účtovníctva. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platcu DPH alebo neplatcu DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného spracovania účtovníctva poskytujeme aj kontrolu účtovníctva, odborný dohľad a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Môžete od nás očakávať

Čo obsahuje kompletné spracovaie podvojného účtovníctva?
grade

Kontrola dokladov

Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme na nezrovnalosti.

Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej účtovnej knihy.

Daňové priznanie k DPH

Zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku, teda súvahu, výkaz ziskov a strát.

Daňové priznanie právnickej osoby

Vypočítame daň z príjmov a zostavíme daňové priznanie firmy.

Reporting a poradenstvo

Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.

Zobraziť viac
kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním
výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie pracovných ciest
príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní
evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do denníka a hlavnej knihy
vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia
evidencia majetku (odpisy dlhodobého majetku)
vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, knihy cenín
skladová evidencia
komunikácia s úradmi
spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy
spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií
poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi

Prečo si vybrať nás

grade

Individuálny prístup

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Stojíme si za kvalitou našej práce a preberáme za ňu všetky garancie. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne.

Kvalita a spoľahlivosť

Neustále sledujeme zákonné povinnosti našich klientov. Všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú spracúvame načas, bezchybne a správne.

Inovácie

Komunikujeme online s klientami aj s úradmi. Inovácie máme v krvi. Naším klientom šetria čas a peniaze.

Získajte nezáväznú cenovú ponuku!

Vypracujeme vám ponuku na spracovanie účtovníctva.

Menu